Ewangelia na 6 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.05.2024 (J 14,6-14) z komentarzem: Jezus powiedział do Tomasza: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.05.2024 (J 15,9-17) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.05.2024 (J 15,18-21) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.05.2024 (J 19,25-27) z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2024 (J 15,9-11) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2024 (J 15,1-8) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2024 (J 14,27-31a) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2024 (Mt 11,25-30) z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2024 (J 15,1-8) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2024 (J 14,7-14) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto […]
Czytaj dalej…