Monthly Archives: styczeń 2024

Ewangelia na 5 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.02.2024 (Mk 6,53-56 ) z komentarzem: Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do … Read More

Ewangelia na 4 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.02.2024 (Mk 1,29-39 ) z komentarzem: Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy … Read More

Ewangelia na 3 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.02.2024 (Mk 6,30-34) z komentarzem: Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, … Read More

Ewangelia na 2 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.02.2024 (Łk 2,22-40) z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem … Read More

Ewangelia na 1 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.02.2024 (Mk 6,7-13) z komentarzem: Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie … Read More

Ewangelia na 31 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2024 (Mk 6,1-6 ) z komentarzem: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez … Read More

Ewangelia na 30 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2024 (Mk 5,21-43) z komentarzem: Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź … Read More

Ewangelia na 29 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.01.2024 (Mk 5,1-20) z komentarzem: Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta … Read More

Ewangelia na 28 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.01.2024 (Mk 1,21-28) z komentarzem: W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie … Read More

Ewangelia na 27 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2024 (Mk 4,35-41) z komentarzem: Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już … Read More