Monthly Archives: sierpień 2023

Ewangelia na 4 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.09.2023 wg św. Łukasza 4,16-30 z komentarzem: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym … Read More

Ewangelia na 3 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.09.2023 wg św. Mateusza 16,21-27 z komentarzem: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech … Read More

Ewangelia na 2 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.09.2023 wg św. Mateusza 25,14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz … Read More

Ewangelia na 1 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2023 wg św. Mateusza 25,1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z … Read More

Ewangelia na 31 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2023 wg św. Mateusza 24,42-51 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, … Read More

Ewangelia na 30 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2023 wg św. Mateusza 23,27-32 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni … Read More

Ewangelia na 29 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2023 wg św. Marka 6,17-29 z komentarzem: Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz … Read More

Ewangelia na 28 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2023 wg św. Mateusza 23,13-22 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, … Read More

Ewangelia na 27 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2023 wg św. Mateusza 16,13-20 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” … Read More

Ewangelia na 26 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2023 wg św. Jana 2,1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze … Read More