Ewangelia na 30 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2023 wg św. Mateusza 23,27-32 z komentarzem:

Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: «Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków». Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!”

Komentarz do Ewangelii na 30 sierpnia:

Faryzeusze wzbudzali w ludziach szacunek, może lęk, ale prawdopodobnie nie miłość. Tak się dzieje, kiedy relacja z Bogiem jest rozumiana jako przestrzeganie Prawa. Jezus tak jak oni nauczał o Bogu, a jednak robił to na tyle inaczej, że szły za Nim tłumy. Zastanów się, jakie emocje wywołujesz w innych? Czy mówisz ludziom o Bogu – słowem lub uczynkami? Wypełniasz Prawo czy miłujesz?

Przyjrzyj się, jak wygląda twój zwyczajny dzień. W jaką stronę kierujesz swoje wysiłki, czemu służą twoje działania, jakim człowiekiem chcesz być? Bóg pragnie piękna w człowieku. Nie buduje się go jednak przez wypełnianie Prawa, bo w tym faryzeusze byli perfekcyjni, a jednak nie podobali się Bogu. Kto przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o pięknym człowieku?

Jednym z zarzutów Jezusa jest niebranie odpowiedzialności za zło. Faryzeusze wskazywali innych jako sprawców nieprawości, jednocześnie twierdząc, że oni w podobnej sytuacji zachowaliby się bez zarzutu. „Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono”. Kiedy zachowujesz się niezgodnie z deklaracjami czy przekonaniami na swój temat? Przypomnij sobie te sytuacje i podziękuj Bogu za lekcję pokory. Jezus mówi, że jesteś Świątynią Ducha Świętego. To piękniejszy obraz niż nawet najwspanialszego grobowca. Niesie ze sobą obraz życia, bo Duch jest nieśmiertelny. Poproś Jezusa, by nie zagościła w tobie śmierć, zwłaszcza z powodu gromadzenia zła i grzechu, ukrywanego głęboko i nieoddawanego Jego miłości w sakramencie pokuty.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *