Ewangelia na 2 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.09.2023 wg św. Mateusza 25,14-30 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!» Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!»

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!» Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Komentarz do Ewangelii na 2 września:

Stają dziś przed nami postacie trzech sług. Każdy z nich coś otrzymał – zauważ, że żaden nie został pominięty przy rozdawaniu majątku. I w momencie, gdy ich pan wyjeżdża, wszyscy trzej zaczynają działać. Ale ich działania mają różne motywacje.

Pierwszy i drugi sługa koncentrują się na tym, co sami otrzymali i natychmiast zaczynają tego używać, pomnażać. Co to konkretnie dla nich oznaczało, nie wiemy i nie jest to istotne. Istotne jest, co to dziś oznacza dla Ciebie. Konkretnie jaką część tego majątku Ty otrzymałeś i co możesz z nią dziś zrobić?

Trzeci sługa zakopał pieniądze w ziemi. Ukrył je dobrze, bo choć pana nie było dłuższy czas, nikt tego skarbu nie odnalazł. To się nie stało samo. Trzeci sługa też musiał zaangażować swój czas i wysiłek w tak dokładne ukrycie tego, co otrzymał. Dlaczego tak się zachował? Z jego tłumaczeń wynika, że to była przemyślana strategia. Tym bardziej to zaskakuje. Na koniec proś Boga o zdolność dostrzegania Jego darów w Twoim życiu i mądrość w dobrym ich wykorzystaniu. Nie po to, abyś zasłużył na nagrodę, ale abyś był szczęśliwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *