Ewangelia na 28 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2022 wg św. Marka 10, 17-27 z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2022 wg św. Łukasza 6, 39-45 z komentarzem: Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2022 wg św. Marka 10, 13-16 z komentarzem: Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2022 wg św. Marka 10, 1-12 z komentarzem: Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2022 wg św. Marka 9, 41-43. 45. 47-50 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2022 wg św. Marka 9, 38-40 z komentarzem: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2022 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…