Ewangelia na 22 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2022 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Komentarz do Ewangelii na 22 lutego

Jezus powierzył klucze do Królestwa prostemu rybakowi, który był popędliwy, kłótliwy, lubił się obrażać. Z początku w ogóle nie chciał iść za Jezusem, dopiero, gdy zobaczył sieć pełną ryb, zaczął rozumieć. Zostawił sieci, aby pójść łowić ludzkie serca. A potem trzy razy zaparł się Mistrza jak tchórz. Jednak na końcu, oddał swoje życie za wiarę i został męczennikiem.

Świadectwo życia św. Piotra może być dla nas wzorem. My też mamy wady, jesteśmy pamiętliwi, niestali, dopóki nie spotkamy Jezusa i nie powierzymy Mu siebie i naszych spraw. A gdy nas przemieni, nagle zobaczymy świat Jego oczami, zobaczymy królestwo Boże, które jest w nas, a wtedy bramy piekielne go nie przemogą.

I może się okazać, że z Jezusem wszystko jest możliwe. Kazanie na Górze jest do ciebie, a nie do jakichś bezimiennych, współczesnych Jezusowi słuchaczy. To ty będziesz błogosławiony, szczęśliwy, gdy będziesz wprowadzał pokój, dbał o czyste serce, czynił miłosierdzie i wierzył w Bożą sprawiedliwość. Pomódl się, aby Bóg obdarzał swoją łaską i mocą dzisiejszego następcę Piotra, naszego Pasterza, papieża Franciszka.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 22 lutego 2022 z komentarzem

  1. Tylko nauka kościoła Chrystusowego jest prawdziwa i skuteczna,która jest nadzieją na wstrzymanie rozbawionego i zdziczonego człowieka na skutek dobrobytu,przed upadkiem tej nadchodzącej cywilizacji śmiewrci jak ją nazwał Papierz Jan Paweł II.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.