Monthly Archives: grudzień 2021

Doprowadził cały dwór do odmawiania różańca

Alfons, król Leonu i Galicji, pragnąc aby cała rodzina czciła Matkę Najświętszą Różańcem, w celu zachęcenia ich do tego własnym przykładem, pomyślał nosić przy boku wielki Różaniec, bez zobowiązania się jednak do odmawiania go: doprowadził w ten sposób

Ewangelia na 3 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.01.2022 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą … Read More

Ewangelia na 2 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2022 wg św. Jana 1, 1-18 z komentarzem: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było … Read More

Ewangelia na 1 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2022 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te … Read More

Ewangelia na 31 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.12.2021 wg św. Jana 1, 1-18 z komentarzem: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było … Read More

Ewangelia na 30 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2021 wg św. Łukasza 2, 36-40 z komentarzem: Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, … Read More

Ewangelia na 29 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2021 wg św. Łukasza 2, 22-35 z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, … Read More

Ewangelia na 28 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2021 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem: Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię … Read More

Nie była w stanie uwierzyć w prawdziwość tego wydarzenia

W roku 1629, w Dole, w regionie Franche-Compte, pewną kobietę w średnim wieku, Hugette Roy, przykuło do łoża poważnie zagrażające jej życiu zapalenie płuc. Lekarz uznał, że niezbędne jest upuszczenie jej krwi, lecz tak niezręcznie dokonał zabiegu, że przeciął

Nie mogli się nadziwić, obronił ich zwykły mnich

W czasach średniowiecza na pewnym obleganym zamku padł wódz. Pośród ogólnego zamętu kierowania obroną podjął się pewien wędrowny mnich. Niewiele o nim wiedziano ponad to, że jest człowiekiem pobożnym.