Ewangelia na 31 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.12.2021 wg św. Jana 1, 1-18 z komentarzem:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Komentarz do Ewangelii na 31 grudnia

Rodzice często proszą dzieci o wykonanie konkretnych zadań, jednak nie zawsze to wystarcza. Ludzkie słowo nie ma mocy, przeciwnie do Słowa Boga, który mówi i stwarza jednocześnie. Wyobraź sobie potężną moc stwórczą Boga. Jakie uczucia pojawiają się w tobie, kiedy o tym myślisz?

Życie jest powiązane ze światłem i ciepłem. Rośliny na powierzchni ziemi potrzebują energii słonecznej do życia i wzrostu. Życie potrzebuje światła, jedynym wyjątkiem są głębiny oceanu, gdzie nie dochodzą promienie słoneczne, a ciepło pochodzi z jądra ziemi. Słowo Boga jest zarazem życiem i światłością, czyli źródłem wszelkiego życia na świecie, także twojego. Jakie przejawy światła przynosi Słowo Boga w twoim życiu?

Słowo, które jest źródłem życia i światłości, stało się ciałem – człowiekiem, który nazywał się Jezus z Nazaretu. W Nim jest źródło życia i światłości, nowa nadzieja i nowy początek. A każdy z nas jest stworzony na Jego podobieństwo. To znaczy, że jeśli tylko masz w sobie Jego cząstkę, też możesz promieniować światłem i dawać życie innym. Pomyśl, co to znaczy dla ciebie. Podziękuj Bogu za kończący się rok kalendarzowy i wszystkie wydarzenia, jakie były ci dane. Powierz Mu czas nadchodzącego nowego roku. Porozmawiaj z Nim o tym, jak możesz dawać życie i światło ludziom z twojego otoczenia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *