Ewangelia na 4 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2021 wg św. Mateusza 9, 35-10, 1. 5a. 6-8 z komentarzem: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2021 wg św. Mateusza 9, 27-31 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!” Wtedy dotknął ich oczu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.12.2021 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.12.2021 wg św. Mateusza 15, 29-37 z komentarzem: Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2021 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem: Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.11.2021 wg św. Mateusza 8, 5-11 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.11.2021 wg św. Łukasza 21, 25-28. 34-36 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.11.2021 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2021 wg św. Łukasza 21, 29-33 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie […]
Czytaj dalej…