Ewangelia na 4 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2021 wg św. Mateusza 9, 35-10, 1. 5a. 6-8 z komentarzem:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Komentarz do Ewangelii na 4 grudnia

Jezus, widząc tłumy, lituje się nad nimi. Oprócz trosk życia codziennego, dostrzega w nich głęboki głód odnalezienia sensu życia. Mają wiele pytań, a odpowiedzi ówczesnych im nauczycieli zdają się być niewystarczające. Czy moje życie ma jakiś sens? Kim jest Bóg? Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Jakie pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź, ty stawiasz?

Wypowiadając słowa „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”, Jezus wyraża pragnienie, by ludzie poszukujący mieli się do kogo zwrócić. Każdy chrześcijanin, niezależnie od obranego stanu życia, zaproszony jest do roztropnego towarzyszenia innym. W twoim życiu może być wiele osób, które szukają odpowiedzi na egzystencjalne pytania. W jaki sposób możesz odpowiedzieć na ich poszukiwania?

Jezus daje uczniom charyzmat uzdrawiania wszystkich chorób, nie tylko fizycznych. Na wiele pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale sama możliwość podzielenia się z drugim człowiekiem swoimi troskami, bycie wysłuchanym i zrozumianym może prowadzić do wewnętrznego uzdrowienia. Jakimi darami obdarzył cię Bóg, abyś mógł roztropnie towarzyszyć poszukującym ludziom? Na koniec modlitwy możesz poprosić Jezusa, by pomógł ci dostrzec twoje dary oraz pokazał ci, w jaki sposób możesz dzielić się nimi z innymi ludźmi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *