Monthly Archives: sierpień 2021

Ewangelia na 4 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.09.2021 wg św. Łukasza 6, 1-5 z komentarzem: W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?” Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: „Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł … Read More

Ewangelia na 3 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.09.2021 wg św. Łukasza 5, 33-39 z komentarzem: Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą i piją”. A Jezus rzekł do nich: „Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz … Read More

Ewangelia na 2 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.09.2021 wg św. Łukasza 5, 1-11 z komentarzem: Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił … Read More

Ewangelia na 1 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2021 wg św. Łukasza 4, 38-44 z komentarzem: Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na … Read More

Ewangelia na 31 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2021 wg św. Łukasza 4, 31-37 z komentarzem: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, … Read More

Oszalały z miłości do Maryi, postanawia… ukraść obraz!

Dostępne źródła podają, że książę Mikołaj Sapieha mógł zapaść na nieznaną współcześnie tropikalną chorobę, paraliż lub depresję. Niemniej jednak faktem jest, że na chorobę zapada. Namówiony przez żonę udaje się w pielgrzymce do Rzymu, aby prosić o łaskę uzdrowienia.

Ewangelia na 30 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2021 wg św. Łukasza 4, 16-30 z komentarzem: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, … Read More

Ewangelia na 29 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2021 wg św. Marka 7, 1-8a.14-15.21-23 z komentarzem: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk … Read More

Ewangelia na 28 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2021 wg św. Mateusza 25, 14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. … Read More

Ewangelia na 27 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2021 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem … Read More