Ewangelia na 3 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.08.2020 wg św. Mateusza 14, 22-36 z komentarzem: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2020 wg św. Mateusza 14, 13-21 z komentarzem: Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.08.2020 wg św. Mateusza 14, 1-12 z komentarzem: W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2020 wg św. Mateusza 13, 47-53 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.07.2020 wg św. Łukasza 10, 38-42 z komentarzem: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, czy Ci […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2020 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2020 wg św. Mateusza 13, 31-35 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.07.2020 wg św. Mateusza 13, 44-52 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.07.2020 wg św. Mateusza 20, 20-28 z komentarzem: Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej […]
Czytaj dalej…