Ewangelia na 26 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.07.2020 wg św. Mateusza 13, 44-52 z komentarzem:

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Komentarz do Ewangelii na 26 lipca:

W dzisiejszym słowie nie tyle chodzi o majątek, pieniądze, poprawienie sytuacji materialnej, lecz o szansę na zdobycie czegoś wyjątkowo cennego. Widać to zwłaszcza w przypowieści o perle, symbolu wielkiego, wyjątkowego piękna.

Te dwie krótkie przypowieści różnią się między sobą. Kupiec świadomie poszukuje cennych pereł, zadaje sobie trud, żeby je znaleźć. Natomiast skarb ukryty na polu zostaje odkryty przypadkiem. Jednak kiedy już ta cenna rzecz zostaje znaleziona, w obu sytuacjach trzeba sprzedać wszystko, żeby móc zdobyć upragniony, najcenniejszy skarb.

Żeby zdobyć upragniony skarb, trzeba poświęcić wiele, trzeba sprzedać wszystko, co się ma. Niełatwo jest się pozbyć nagromadzonych dóbr – nie tylko materialnych, ale także nawyków, przyzwyczajeń, czasem grzechów. Czy zauważasz, co odwraca twoją uwagę, od trudu poszukania królestwa niebieskiego? Czasem pozorna strata przynosi ogromny zysk, wielką radość ze zdobycia czegoś najbardziej upragnionego. Proś dziś o głębokie doświadczenie Bożej miłości, która uwalnia od trosk i niepokojów codziennego życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *