Monthly Archives: kwiecień 2020

7 myśli Ojca Pio o Eucharystii

Ojciec Pio doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ważna jest Eucharystia i co tak naprawdę dzieje się na ołtarzu. Dlatego zawsze był głęboko poruszony. Wielokrotnie mówił, że nie czuje się godny odprawiać Najświętszej Ofiary, płakał z tego powodu, drżał na ciele.

Ewangelia na 2 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2020 wg św. Mateusza J 19, 25-27 z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka … Read More

Ewangelia na 1 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2020 wg św. Mateusza J 6, 52-59 z komentarzem: Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa … Read More

Ewangelia na 30 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2020 wg św. Mateusza J 6, 44-51 z komentarzem: Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, … Read More

Ewangelia na 29 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2020 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, … Read More

Ewangelia na 28 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2020 wg św. Jana 6, 30-35 z komentarzem: W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie … Read More

Jak długo trwa obecność Chrystusa w Eucharystii?

Warto sobie uzmysłowić, że przez moment, czyli od przyjęcia Komunii św. aż do rozpuszczenia się hostii Chrystus jest w nas obecny w sposób bardzo dosłowny.

Co Maryja mówi o św. Józefie? / przesłania czcigodnej Marii z Agredy

Na kartach „Mistycznego Miasta Bożego” Służebnica Boża Maria z Agredy wielokrotnie oddaje głos samej Maryi. Niepokalana jest pełna miłości do Józefa, dostrzega jego świętość i liczne zalety oraz zaleca, by modlić się do niego.

Ewangelia na 27 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2020 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem: Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie … Read More

Ewangelia na 26 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2020 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł … Read More