Ewangelia na 25 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2020 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2020 wg św. Jana 5, 1-16 z komentarzem: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2020 wg św. Jana 4, 43-54 z komentarzem: Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.03.2020 wg św. Jana 9, 1-41 z komentarzem: Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.03.2020 wg św. Łukasza 18, 9-14 z komentarzem: Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2020 wg św. Marka 12, 28b-34 z komentarzem: Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.03.2020 wg św. Łukasza 2, 41-51A z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.03.2020 wg św. Mateusza 5, 17-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. […]
Czytaj dalej…