Ewangelia na 3 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.08.2019 wg św. Mateusza 14, 1-12 z komentarzem: W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2019 wg św. Mateusza 13, 54-58 z komentarzem: Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.08.2019 wg św. Mateusza 13, 47-53 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.07.2019 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.07.2019 wg św. Jana 11, 19-22 z komentarzem: Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.07.2019 wg św. Łukasza 11, 1-13 z komentarzem: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2019 wg św. Mateusza 13, 24-30 z komentarzem: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.07.2019 wg św. Mateusza 13, 18-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.07.2019 wg św. Mateusza 20, 20-28 z komentarzem: Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej […]
Czytaj dalej…