Ewangelia na 1 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2017 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem: Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2017 wg św. Łukasza 24, 13-35 z komentarzem: W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2017 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2017 wg św. Jana 6, 1-15 z komentarzem: Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.  Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2017 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2017 wg św. Jana 3,16-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2017 wg św. Marka 16, 15-20 z komentarzem: Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.04.2017 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.04.2017 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…