Ewangelia na 1 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2017 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem: Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?  Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2017 wg św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 z komentarzem: Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2017 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2017 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2017 wg św. Jana 5, 1-16 z komentarzem: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek,  który już od lat trzydziestu ośmiu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2017 wg św. Jana 4, 43-54 z komentarzem: Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2017 wg św. Jana 9, 1-41 z komentarzem: Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2017 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona […]
Czytaj dalej…