Ewangelia na 26 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 26.06.2016 wg św. Łukasza 9,51-62 z komentarzem: Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 19.06.2016 wg św. Łukasza 9,18-24 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 12.06.2016 wg św. Łukasza 7,36-50.8,1-3 z komentarzem: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 czerwca 2016 z komentarzem

Ewangelia z 05.06.2016 wg św. Łukasza 7,11-17 z komentarzem: Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad […]
Czytaj dalej…