Ewangelia na 20 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2019 wg św. Jana 14, 21-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.05.2019 wg św. Jana 13, 31-33a. 34-35 z komentarzem: Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.05.2019 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.05.2019 wg św. Jana 14, 1-6 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.05.2019 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem: W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.05.2019 wg św. Jana 15, 9-17 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.05.2019 wg św. Jana 10, 1-10 z komentarzem: Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.05.2019 wg św. Jana 6, 55. 60-69 z komentarzem: W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na […]
Czytaj dalej…