Ewangelia na 4 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.05.2019 wg św. Jana 6, 16-21 z komentarzem: Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.05.2019 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2019 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2019 wg św. Jana 3, 16-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2019 wg św. Jana 3, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema:«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2019 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2019 wg św. Jana 20, 19-31 z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2019 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2019 wg św. Jana 21, 1-14 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2019 wg św. Łukasza 24, 35-48 z komentarzem: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…