Ewangelia na 27 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.10.2018 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.10.2018 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.10.2018 wg św. Łukasza 12, 49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.10.2018 wg św. Łukasza 12, 39-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.10.2018 wg św. Łukasza 12, 35-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2018 wg św. Łukasza 12, 13-21 z komentarzem: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.10.2018 wg św. Marka 10, 35-45 z komentarzem: Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.10.2018 wg św. Łukasza 12, 8-12 z komentarzem: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.10.2018 wg św. Łukasza 12, 1-7 z komentarzem: Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.10.2018 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Następnie wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, […]
Czytaj dalej…