Ewangelia na 3 listopada 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.11.2018 wg św. Łukasza 14, 1.7-11 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 listopada 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.11.2018 wg św. Jana 11, 32-45 z komentarzem: Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 listopada 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.11.2018 wg św. Mateusza 5, 1-12a z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.10.2018 wg św. Łukasza 13, 22-30 z komentarzem: Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.10.2018 wg św. Łukasza 13, 18-21 z komentarzem: Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2018 wg św. Łukasza 13, 10-17 z komentarzem: Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2018 wg św. Marka 10, 46B-52 z komentarzem: Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.10.2018 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.10.2018 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.10.2018 wg św. Łukasza 12, 49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem […]
Czytaj dalej…