Ewangelia na 1 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2018 wg św. Mateusza 25, 14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.08.2018 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.08.2018 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.08.2018 wg św. Marka 6, 17-29 z komentarzem: Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.08.2018 wg św. Mateusza 23, 23-26 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2018 wg św. Mateusza 23, 1. 13-22 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.08.2018 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2018 wg św. Mateusza 23, 1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2018 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2018 wg św. Mateusza 22, 1-14 z komentarzem: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie […]
Czytaj dalej…