Ewangelia na 18 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.08.2018 wg św. Mateusza 19, 13-15 z komentarzem: Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. Włożył na nie ręce i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.08.2018 wg św. Mateusza 19, 3-12 z komentarzem: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.08.2018 wg św. Mateusza 18, 21 – 19, 1 z komentarzem: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.08.2018 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.08.2018 wg św. Mateusza 18, 1-5. 10. 12-14 z komentarzem: Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.08.2018 wg św. Mateusza 17, 22-27 z komentarzem: Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.08.2018 wg św. Jana 6, 41-51 z komentarzem: Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.08.2018 wg św. Mateusza 17, 14-20 z komentarzem: Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.08.2018 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.08.2018 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem […]
Czytaj dalej…