Ewangelia na 30 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2018 wg św. Jana 14, 21-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2018 wg św. Jana 15, 1-8 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2018 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2018 wg św. Jana 14, 1-6 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2018 wg św. Jana 13,16-20 z komentarzem: Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2018 wg św. Marka 16, 15-20 z komentarzem: Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.04.2018 wg św. Jana 10, 22-30 z komentarzem: Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.04.2018 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.04.2018 wg św. Jana 10, 11-18 z komentarzem: Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że […]
Czytaj dalej…