Ewangelia na 3 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.03.2018 wg św. Łukasza 15, 1-3.11-32 z komentarzem: W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.03.2018 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2018 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2018 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem: Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2018 wg św. Mateusza 23, 1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2018 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2018 wg św. Marka 9, 2-10 z komentarzem: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2018 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2018 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2018 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…