Ewangelia na 24 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2018 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2018 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2018 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2018 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2018 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2018 wg św. Mateusza 25, 31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2018 wg św. Marka 1, 12-15 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.02.2018 wg św. Łukasza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2018 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.02.2018 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia […]
Czytaj dalej…