Ewangelia na 16 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2017 wg św. Mateusza 17, 10-13 z komentarzem: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.12.2017 wg św. Mateusza 11, 16-19 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2017 wg św. Mateusza 11, 11-15 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.12.2017 wg św. Mateusza 11, 28-30 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2017 wg św. Mateusza 18, 12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2017 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem: Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.12.2017 wg św. Marka 1, 1-8 z komentarzem: Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2017 wg św. Mateusza 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 z komentarzem: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.12.2017 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona […]
Czytaj dalej…