Wróżby zagrożenia duchowe

Wróżby zagrożenia duchowe:

„Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów” Kpł 19,

Wróżbiarstwo, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza naukę o liczbach, stanowi jedną z podstawowych metod szerzącego się New Age. Wykorzystywana jest w okultyzmie i ezoteryzmie, gdzie stanowi fundamentalną podstawę. Opiera się na przekonaniu, iż numer przyporządkowany konkretnym obiektom ma związek z jego losem. Wykorzystywana w kultach magicznych, wróżbiarstwie, przepowiedniach osobistych, przepowiedniach przyszłości i próbie odnalezienia sensu w zdarzeniach ludzkości.

Zwolennicy numerologii uważają tę praktykę za jedną z najstarszych “nauk tajemnych”. Ogromnym zainteresowaniem numerologów cieszy się Biblia, gdyż alfabety używane do jej napisania nie posiadały osobnych (odmiennych) znaków dla liter i cyfr. Za pomocą numerologii, próbuje się przenieść odpowiednie cyfry na pojedyncze słowa (bądź całe fragmenty), a następnie odczytywać rzekomo ukryte znaczenia poprzez konstelację utworzonych cyfr. Podobnie żydowska kabała – mając do dyspozycji 22 litery należące do alfabetu hebrajskiego usiłowała rozszyfrować tajemnicę stworzenia i samego Boga.

Numerologią posługuje się także wiele sekt i wspólnot, usiłujących rozszyfrować Apokalipsę pod kątem uzyskania informcji o końcu świata. Często miesza się numerologię z zasadami współczesnej matematyki i techniki komputerowej, aby wzbudzić poczucie rzetelności uzyskiwanych wyników. W ten sposób powstawało wiele pozycji książkowych, budzących do dziś ogromne zainteresowanie, jak Kod Biblii oraz Kod Biblii 2 – Odliczanie Michaela Drosnina, Tajemnice Apokalipsy Geradra Bodsona, Kod Biblii Ukryta Prawda Jeffrey’a Satinover’a czy Tajemnice Biblii Waltera-Jörga Langbeina.

Numerologia pozwala rzekomo przepowiadać przyszłość, analizować i interpretować charakter człowieka oraz rozszyfrowywać znaczenia poszczególnych wydarzeń. Jest podobna do astrologii (bowiem cel jest ten sam, różnicę stanowi tylko wykorzystywany przedmiot praktyk) i chętnie nawiązuje z nią dialog współpracy.

Technika przepowiadania za pomocą numerologii jest niewyjaśnialna. Wg niej, każdej literze przypisana jest liczba od 1 do 9 i jej wibracja (zakłada się istnienie tzw. mistrzowskich wibracji  11 i 22). Wierzy się, że wszystkie liczby można sprowadzić do tych liczb za pomocą sumowania poprzecznego (23 to 2+3 czyli 5). Ksiądz Aleksander Posacki podaje (Encyklopedia Zagrożeń Duchowych, Tom II): (…) zgodnie z ezoteryczną nauką o analogii (”jak na górze, tak na dole”) twierdzi się dalej, że prawidłowości kosmosu odpowiadają prawidłowościom na Ziemi i tutaj oddziałują i wpływają na człowieka przez “promieniowanie” drgań kosmicznych; kto chce odkryć jaka “liczba życia” określa go poprzez odpowiednie drgania, musi przekształcić wg odpowiedniego klucza litery swojego imienia w liczbę, a potem tak długo sumować cyfry w poprzek, aż otrzyma cyfrę pojedynczą; z sumy liczb daty urodzenia otrzyma swoją “liczbę szczęścia”; przez pasję poszukiwania “szczęśliwych liczb” numerologia wiąże się tu z kultem sukcesu i myślenia pozytywnego, co może łączyć się z tzw. “białym satanizmem“.

Wyróżnia się wiele systemów numerologicznych: pitagorejski, chaldejski, kabalistyczny opierający się na wartości liczbowej każdej z liter alfabetu hebrajskiego oraz ich kombinacjach, chiński opierający się na systemie liczb kuamajów.

Dla każdego z systemów, sposoby odczytywania znaczeń są odmienne. Według jednej z nich, obliczana “ścieżka życia” dla danego nazwiska wyniesie 9, a po zastosowaniu innej z nich – 11. W praktyce numerologia opiera się tylko i wyłącznie na wierze w moc sprawczą liczb. W zależności od dobranego systemu, można dowolnie manipulować interpretacją zaistniałych sytuacji. Numerologia nie jest w żadnym stopniu metodą naukową.

Numerologię w psudopsychologiczny sposób próbuje się spopularyzować za pomocą tzw. enneagramu, będącego w rzeczywistości okultystyczną praktyką pozwalającą na interpretowanie funkcjonowania człowieka poprzez nadnie mu własnego typu osobowości, który realizuje niezmiennie przez całe życie. Typologia osobowości wyróżnia tu 9 możliwości (9 z greckiego to enneas, stąd nazwa). Założenia enneagramu są jednak zupełnie sprzeczne z założeniami i praktyką psychologiczną, która podaje, że istnieją ludzie, którzy posiadają osobowość złożoną z całego spektrum podstawowych typologii osobowości oraz że ulegają one zmianie w przeciągu całego życia.

Numerologię próbuje się dziś popularyzować także wśród dzieci, gdzie otwiera się je na świat okultyzmu poprzez rzekomo niewinne i elitarne praktyki, stawiając numerologię jako podstawową formę wróżbiarstwa (Harry Potter). W nurcie idei numerologicznych, mówi się o nieszczęśliwych dniach, szczęśliwych liczbach, szczęśliwych i pechowych kolorach, a także szerzej – szczęśliwych roślinach, kamieniach itp.

Twierdzenie, że pewne liczby posiadają ukrytą energię oraz mają moc sprawczą (determinującą życie człowieka, ludzkości i przebiegu wydarzeń) ma charakter bałwochwalczy, gdyż umieszcza się tu cyfry (liczby), jako wartości wyższe od Wszechmocnego Boga. Podobnie założenie, iż za pomocą liczb można manipulować życiem człowieka (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym celu) ma charakter magiczny i jest sprzecznym z religią chrześcijańską.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *