Filmy chrześcijańskie dokumentalne

Filmy chrześcijańskie dokumentalne jest to zbiór filmów, których zadaniem jest dokumentowanie oraz przedstawianie pewnych faktów. W tym dziale znajdują się filmy religijne dokumentalne, dostępne online.

Hostie parzyły ich jak gorące węgle – cud w Mogoro

W Poniedziałek Wielkanocny w Mogoro w 1604 roku, ksiądz Salvatore Spiga, proboszcz kościoła Świętego Bernardyna, celebrował Mszę Świętą i po konsekracji udzielił wiernym Komunii Świętej. W pewnym momencie spostrzegł, że do Komunii podeszło

Cud Eucharystyczny w Bordeaux

Do cudu doszło w 1822 roku, w kościele Świętej Eulalii w Bordeaux. Bezpośrednio po błogosławieństwie udzielonym przez opata Delorta przy pomocy Najświętszego Sakramentu. Zdumionym wiernym zgromadzonym na liturgii objawił się w Hostii Jezus.

Cud w Moncada. Dziecię Jezus ukazało się na Mszy świętej

Podczas Cudu eucharystycznego w mieście Moncada, Dzieciątko Jezus ukazało się w konsekrowanej Hostii Agnieszce z Moncady, która wówczas była dzieckiem, lecz w późniejszych latach stała się mistyczką i została ogłoszona świętą.

Św. Hostia zmieniła się w mężczyznę – cud z Les Ulmes

W sobotę, 2 czerwca 1668 roku, w niewielkim francuskim kościele w Les Ulmes – Najświętszy Sakrament został wystawiony do adoracji. Proboszcz kościoła, Nicolas Nezan, rozpoczął okadzanie monstrancji podczas gdy zgromadzeni śpiewali hymn „Sław języku tajemnicę”. W chwili gdy

Tajemnica Siewieromorska

To jedna z największych tajemnic lat 80. XX wieku: gdy w krytycznym momencie, u szczytu „zimnej wojny” decyzja o użyciu broni nuklearnej wisiała na włosku, w 67. rocznicę pierwszego objawienia Maryi w Fatimie, 13 maja 1984 roku, w nieznanych światu do dziś okolicznościach, została zniszczona sowiecka

Historia objawień Archanioła Gabriela na wyspie Akun

Wyspa Akun to miejsce, w którym Archanioł Gabriel objawiał się jednemu z mieszkańców tego terenu, starcowi Smirennikowi. Owe wydarzenia zostały szczegółowo opisane przez prawosławnego misjonarza – o. Iwana Weniaminowa, który

Czworonożny „Anioł Stróż” księdza Bosko

Historia tego zwierzęcia ma w sobie coś z legendy i wielu uważa ją za legendę. Nie brak też sceptyków, którzy uważają to za wymysł fantazji, podobnie jak wiele innych niezwykłych faktów z życia św. Jana Bosko. Jednak i ta historia poparta

Tak ksiądz Bosko opisał niezwykłe wydarzenie

Zanim św. Jan Bosko został kapłanem, studiował w seminarium w Chieri. Przyjaźnił się wówczas bardzo z Alojzym Comollo. Chłopcy często rozmawiali ze sobą o różnych sprawach, w tym również o śmierci. Pewnego razu umówili się, że ten, który pierwszy umrze,

Żołnierz Wermachtu ratuje relikwie patrona Polski przed profanacją

Historia uratowania w czasie II wojny światowej relikwii św. Wojciecha, była długo faktem nieznanym. „Cichym bohaterem” tego wydarzenia był sierżant Wehrmachtu, Urban Thelen i choć trudno w to uwierzyć, przez blisko 40 lat nikt o tym nie wiedział.

Oto jak zbawienną rzeczą jest przy umierającym odmówić różaniec

Pewien pobożny kapłan opowiada następujące zdarzenie. Raz wieczór w r. 1856 zawołano mię do chorej. Skoro tylko usłyszałem dokąd mam zdążać, smutek i odraza napełniły moje serce, bo gdyby nie święta powinność mojego stanu, nigdy bym nie przestąpił progu tej