Ewangelia na 9 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.01.2024 (Mk 1,21-28) z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! „

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii na 9 stycznia:

Słowo Jezusa ma moc zmiany – tego doświadczyli słuchacze w synagodze, gdy Jezus uzdrowił opętanego przez złego ducha. Uzdrowił, czyli wprowadził porządek w życiu chorego człowieka. Wystarczyło, że powiedział jedno krótkie zdanie. Tak może działać Słowo Boże. Spróbuj przypomnieć sobie fragment z Biblii, który zmienił coś w twoim myśleniu lub zachowaniu.

Nieporządek w naszym życiu mogą wprowadzać różne myśli lub pokusy, które zaciemniają obraz świata. Nie widzimy rzeczywistości takiej, jaka jest. Oglądamy ją często jakby przez okulary własnych błędnych przekonań lub lęków. To może być – jak mówi święty Ignacy – działanie ducha złego. Jakie myśli – natarczywe lub może delikatne – próbują odciągnąć cię od prawdziwego życia, a więc od Boga?

Spójrz oczami Jezusa na swoje życie. Spróbuj dostrzec w sobie tę głębię i piękno, które On widział w tym, którego uzdrowił. Porozmawiaj chwilę z Jezusem o tym, co cię szczególnie poruszyło w dzisiejszym spotkaniu. Możesz też poprosić o wiarę w to, że On swoim Słowem może zmieniać twoje życie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *