Ewangelia na 9 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.08.2017 wg św. Mateusza 25, 1-13 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”.

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Komentarz do Ewangelii 9 sierpnia:

Dziesięć kobiet – pięć wzięło lampy i oliwę, pozostałe tylko lampy. Można zinterpretować lampy i oliwę jako symbole zaangażowania w relację do Oblubieńca, którym jest Pan Bóg. Lampa jest pewnym wysiłkiem poniesionym dla Boga. Jest czymś, co widać na zewnątrz. Wszystkie bohaterki tego fragmentu zrobiły coś zewnętrznie dla Boga.

Oczekiwanie może być symbolem próby, której Bóg poddaje wszystkich. Jezus sprawdza, czy nasze zaangażowanie w wiarę to tylko zewnętrzne praktyki, czy może stoi za tym głębsza motywacja. Oliwa nie rzuca się w oczy, nie jest widoczna. Ten płyn może symbolizować coś ukrytego, co nadaje sens temu, co widać na zewnątrz. Tak jak oliwa nadaje sens użyciu lampy.

W relacji z Bogiem ważne są jej zewnętrzne przejawy, ale nie można zatrzymać się tylko na nich. Wiara, która nie jest pogłębiona, w której nie widać żadnego sensu, nie ostoi się. Lampa może być pięknym przedmiotem, ale bez oliwy będzie bezużyteczna. Nasza pobożność na pozór może wydawać się piękną rzeczywistością, pytanie, czy coś za nią stoi. Jak panny nie mogły pożyczyć swojej oliwy, tak i my nie możemy liczyć, że sens i głębię naszej wierze nada ktoś inny. Proś Boga o większe zaangażowanie w pogłębianie relacji z Nim.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *