Ewangelia na 9 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.05.2020 wg św. Jana 14, 7-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.

Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Komentarz do Ewangelii na 9 maja:

Pan Jezus obiecuje swoim przyjaciołom, że będzie przez nich działał. Jeśli chcesz znaleźć się w ich gronie, pozwól Chrystusowi, aby działał także przez ciebie. Zaproś Go do wszystkiego, co robisz, do swojej pracy i odpoczynku. Pomyśl o czynnościach, do których najbardziej chcesz zaprosić Chrystusa. Jeśli prosisz, aby wykonywał je przez ciebie, On działa.

Jezus obiecuje, że uczynisz nawet większe dzieła niż On, dlatego że idzie do Ojca. Oznacza to, że nie odchodzi od nas, ale wchodzi w świat Ducha, w Królestwo, które jest też pośród nas. Co w twoim życiu może być tym większym? Spróbuj zmienić kierunek patrzenia, nie na wymiar materialny, ale na istotę czynienia dobra. Czy starasz się czynić dobro, nawet jeśli wiąże się to z wysiłkiem i trudem?

Zaproś Chrystusa do twoich uszu i oczu, gdy słuchasz podopiecznych lub klientów, gdy uczysz się lub relaksujesz. Do twego dotyku, gdy robisz coś rękami. Zapraszaj Go często, a wtedy stopniowo zaczniesz dostrzegać, jak pozbywasz się iluzji i frustracji. Zapraszaj Chrystusa do podpowiadania twoim myślom, co naprawdę oznacza, że działasz w Jego Imię, w Jego Duchu i w Jego Obecności. Na koniec poproś Jezusa, aby umacniał stale twoją wiarę w to, że On przez ciebie działa, tak jak Ojciec działa przez Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *