Ewangelia na 9 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.02.2021 wg św. Marka 7, 1-13 z komentarzem:

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”

Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”.

I mówił do nich: „Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją», oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie». A wy mówicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie» – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Komentarz do Ewangelii na 9 lutego:

Łatwo rozróżnić w dzisiejszym słowie dwie grupy: faryzeuszów i uczonych w Piśmie oraz Jezusa i Jego uczniów. Są jakby ze sobą skontrastowani. Pierwsi to profesjonaliści, eksperci religijni należący do elit społecznych. Drudzy są prostymi ludźmi, bez systemu wpływów i władzy politycznej. Co jeszcze różni ich od siebie? Jakie odczucia budzi w tobie każda z tych grup? Spróbuj je nazwać.

Na zarzut co do swoich uczniów Jezus odpowiada z mocą. Przypomina dobrze im znany tekst z proroka Izajasz: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”. To oddalenie, ucieczkę od Boga Żywego, faryzeusze i uczeni w Piśmie przysłaniają przez pilne przestrzeganie zwyczajów i tradycji. Mycie dłoni i kubków ma zakryć ich nieczyste serca. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Na co ty zwracasz uwagę? Czy swoim postępowaniem nie próbujesz czegoś ukryć?

Jezus widzi nasze wnętrze w prawdzie, przecież On sam nas stworzył. Patrzy na nas z miłością, która podnosi z upadku. Jak Jezus patrzy na twoje serce? Co w nim widzi? Proś o łaskę stanięcia przed Bogiem w prawdzie. Odrzucenia masek, które cię duszą, gniotą. By nadszedł w twoim życiu taki dzień, gdy nie będziesz się lękał pokazać Bogu, jakim jesteś.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *