Ewangelia na 9 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.11.2021 wg św. Jana 2, 13-22 z komentarzem:

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”

Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? „Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Komentarz do Ewangelii na 9 listopada

Każdy z nas ma w swoim sercu jakiś obraz Jezusa. Zwykle myślimy o Nim jako o człowieku, którym nie mogą targać zbyt silne emocje. Tak jakby nie przeżywał uczuć. Dzisiaj widzimy Jezusa gwałtownego, w szale. Wywraca stoły, razem z nimi roztrzaskując nasze schematy myślenia o Nim. Jaki jest twój obraz Jezusa? Czy jesteś otwarty na to, by Bóg jakkolwiek cię zaskoczył?

Świątynia Jerozolimska była miejscem spotkania z Bogiem. Dzisiaj tym miejscem jest nasze serce. Boga nie trzeba szukać na zewnątrz nas: w schematach, podporządkowaniu prawu, grzecznym życiu. Trzeba Go szukać w sercu. Czy twoja wiara to relacja z Bogiem, czy raczej tradycja wyniesiona z domu?

Podobnie jak świątynia nasze serce może nam służyć do handlu z Bogiem. Możemy się targować, obiecując Mu poprawę życia w zamian za sukces w pracy albo w szkole. Możemy się z Nim kłócić, udowadniając, że nasz grzech w istocie nie jest ciężki, bo przecież wszyscy tak robią. Jaki jest twój osobisty sposób targowania się z Jezusem? Do jakich pomysłów chcesz Go najczęściej przekonać? Czy masz odwagę, by zaprosić Go do swojego serca, aby uwolnił cię od tej niewoli? Bóg chce pobłogosławić ci ten dzień. Otwórz przed Nim swoje serce, aby pomógł ci je oczyścić i je wypełnił. Poproś o łaskę szukania i znajdowania Go w konkrecie swojej codzienności.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *