Ewangelia na 9 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2017 wg św. Mateusza 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 z komentarzem:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Komentarz do Ewangelii 9 grudnia:

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Wszystkie. Dzisiaj jest podobnie, Jezus dociera do każdego potrzebującego. Każdego. Również do ciebie. Nie jesteś wyjątkiem, ty też zostałeś zanurzony w Jego troskliwej miłości. On zna twoje słabości i jest gotów się nad nimi pochylić, jeśli tylko chcesz Mu je oddać. Chcesz?

Jezus, powołując dwunastu apostołów, dał czytelny znak, że chce współpracować ze zwykłymi ludźmi. Nie wybitnymi, specjalnie uzdolnionymi czy obdarzonymi jakimiś specjalnymi umiejętnościami, ale zwykłymi, przeciętnymi ludźmi takimi jak ty. Polecenie „Idźcie i głoście” nie straciło na aktualności – zastanów się przez chwilę, jak ty je wypełniasz.

Trudno jest cenić coś, co otrzymało się za darmo. Czasem ciężko jest nawet to dostrzec. A przecież Jezus zawsze dawał wszystko za darmo. Siebie samego i różnorakie skarby, które złożył w ludzkich sercach. Również twoim. Czy wierzysz, że jesteś obdarowany przez Boga? Zastanów się, jakie dary Bóg złożył w twoim sercu, w co ciebie wyposażył, byś szedł i głosił. Podziękuj za nie i proś, byś umiał się nimi bezinteresownie dzielić z wszystkimi potrzebującymi.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *