Ewangelia na 9 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.06.2019 wg św. Jana 20, 19-23 z komentarzem:

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Komentarz do Ewangelii na 9 czerwca:

Po Zmartwychwstaniu Jezus wchodzi mimo zamkniętych drzwi i mówi do uczniów „Pokój wam”! Czy nie zamykasz swoich drzwi, aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu lub ukryć swoje zranienia, aby inni i Bóg ci nie przeszkadzali? Pozwól Jezusowi, aby dotknął tego, co w tobie głęboko zamknięte.

Jezus tchnął na uczniów i dał im Ducha Świętego. Duch Święty został tobie dany w sakramencie chrztu i bierzmowania. On udziela daru zrozumienia i przynosi dar pojednania. To On modli się w tobie, gdy ty nie możesz. Duch Święty przemawia zawsze w pokoju i pokój po sobie zostawia.

Jezus wraz z darem Ducha Świętego daje moc przebaczania. Poproś Ducha Świętego, aby działał w twoim życiu i uczył cię przebaczenia innym doznanych krzywd, doświadczonego zawodu, odrzucenia… Poddanie się Jego działaniu prowadzi do zgody i jedności. Proś Ducha Świętego, by twoja dusza nigdy nie stawiała oporu Jego działaniu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *