Ewangelia na 8 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.10.2021 wg św. Łukasza 11, 15-26 z komentarzem:

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”.

Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni”.

Komentarz do Ewangelii na 8 października

Jezus mówi dzisiaj, że nasze serca są bezpieczne tylko wtedy, kiedy On jest ich Panem. W sakramencie pojednania Bóg wyrzuca z nas zło. Jeżeli jednak nie zaprosisz Go jako swojego Pana, dom twojego serca pozostanie pusty. Może jest czysty, ale nie jest bezpieczny.

Słowa „kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”, oznaczają, że kto nie jest w relacji z Jezusem, tylko pozornie czyni dobro. Może okazać się, że wcale nie robi tego, czego oczekuje od niego Bóg. W jego intencje może wkraść się dążenie do realizowania swoich własnych wizji. Kto jest dziś Panem twojego serca?

Jezus zdecydowanie ostrzega przed zaufaniem samemu sobie, pokazując przerażający stan człowieka, który uprzednio się nawrócił. Puste serce, nawet jeżeli jest doskonale czyste, zagrożone jest wejściem w pozorne dobro. Szatan może podsunąć myśl, która wydaje się dobra, by wciągnąć człowieka w swój plan. Jak żywa jest twoja relacja z Jezusem? Jak często konsultujesz z Nim podejmowane decyzje? Boże, doprowadź mnie do decyzji przyjęcia Jezusa jako Pana mojego serca i pomóż mi wytrwać w niej.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *