Ewangelia na 8 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2019 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem:

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:

«Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Komentarz do Ewangelii na 8 marca:

Uczniowie Jana wyrażają zaniepokojenie nauczaniem Jezusa i zachowaniem apostołów. Wydaje się im, że oni łamią święte przepisy religijne: nie poszczą. Dzisiaj jest podobnie, czasami słyszymy wierzących, którzy niepokoją się nauczaniem papieża Franciszka o prostocie, pokorze i ubóstwie. Czy Ciebie także niepokoi to nauczanie?

Jezus spokojnie i jasno odpowiada na wątpliwości uczniów Jana. Dla Jezusa post nie jest drogą do doskonałości. Post, umartwienie, rezygnacja z tego, co słuszne, są wyrazem relacji z Nim, są drogą pogłębiania miłości.

Pomyśl o tych różnych stereotypach i regułach, których nieraz tak kurczowo się trzymamy, że nie ma w nas miejsca na prostą dobroć i zwyczajne gesty miłości. Jak możesz się od tego uwolnić? Czym masz odwagę kochać i służyć w wolności? Proś Jezusa o ducha postu i umartwienia, który daje wewnętrzną wolność i inspiruje, by lepiej kochać i służyć.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *