Ewangelia na 8 marca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2018 wg św. Łukasza 11, 14-23 z komentarzem:

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali.

Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.

A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

Komentarz do Ewangelii na 8 marca:

Jednym z działań Złego jest dzielenie. Podejrzliwość, chorobliwa nieufność wobec tych, którzy nie są „od nas”. Często osoba będąca w innej wspólnocie, zakonie czy charyzmacie może być podejrzewana o to, że nie działa z „naszego Ducha”. Jak spoglądasz na osoby będące w Kościele, a posługujące innymi charyzmatami?

Wielość charyzmatów w Kościele często jest porównywana do bukietu różnorodnych kwiatów. Taki bukiet uboższy o jeden gatunek jest jak utrata charyzmatu. Tylko bogactwo w różnorodności oddaje chwałę Pana.

W pewnej małej miejscowości podczas rekolekcji parafialnych, wśród wielu księży, którzy przyjechali pomóc w spowiadaniu, był również ksiądz – gość z Afryki. Ku zdziwieniu księży konfesjonał, gdzie spowiadał czarnoskóry kapłan, był najliczniej oblegany. Radość z otwarcia się ludzi na kogoś z innej kultury udzieliła się wszystkim. Pan przychodzi w różnorodności, w bogactwie charyzmatów, kultur. To jest Kościół powszechny. Stań przed Panem, dziękując Mu za wielość charyzmatów w Kościele. Uwielbiaj Go za to, że rozlewa łaskę wiary w tak różnych osobach.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *