Ewangelia na 8 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.03.2017 wg św. Łukasza 11,29-32 z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Komentarz do Ewangelii 8 marca:

Ludzie często żądają znaku od Boga. Dowodu, że On istnieje lub po prostu spełnienia jakieś prośby. Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus nie pochwala takiej postawy. Dlaczego Jezus sprzeciwia się wystawianiu Boga na próbę?

Pan Jezus ukazuje nam dzisiaj dwie postacie jako znaki od Boga. Stawia nam za przykład Jonasza oraz Królową z Południa. Słowa Jonasza były znakiem dla ludzi z Niniwy. Dzięki niemu mieszkańcy miasta zawrócili ze złej drogi. Natomiast Królowa Saby dała świadectwo o Bogu, przybywając do króla Salomona, by słuchać słów jego mądrości. Jakim znakiem Bożym jest Jezus dla ciebie?

W Piśmie Świętym, jak również w historii Kościoła, znajdujemy wielu ludzi będących znakiem Boga. Znajdujemy wielu ludzi, którzy życiem dawali świadectwo o Bożej dobroci. Jakie świadectwo dajesz w swoim życiu? Jakim jesteś znakiem Boga w świecie? Poprosić Jezusa, aby pomógł ci być widzialnym znakiem Boga w tym świecie. Poprzez czyny i słowa, byś świadczył o Jego miłości do ludzi.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *