Ewangelia na 8 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.04.2022 wg św. Jana 10, 31-42 z komentarzem:

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?”

Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Komentarz do Ewangelii na 8 kwietnia

Jezus dokonywał wielu dobrych czynów – przywracał życie umarłym. Wielu komentowało, iż takich czynów mógł dokonać tylko ktoś, z kim jest Bóg. Jednak zostaje oskarżony o bluźnierstwo. Skąd takie oskarżenie, skoro Jego czyny przemawiają za Nim? Jaką prawdę o tobie mówią te obrazy? Obraz Jezusa, który dokonuje Bożych czynów, i Jezusa, który jest oskarżony o bluźnierstwo.

Jezus, będąc zaatakowanym, oskarżonym, broni się. Odpowiada na zarzuty, odwołując się do Pisma świętego, do prawa ustanowionego przez Boga. Żydzi chcieli odebrać Jezusowi synowską relację z Bogiem, bliskość z Nim. Jaka jest prawda o twojej relacji z Bogiem? Co się dzieje, kiedy przychodzi ci odpowiadać na zarzuty, które atakują twoją relację z Bogiem?

W dzisiejszym tekście ewangelista wskazuje dwie drogi przyjmowania i poznawania prawdy. Jedna to czyny Jezusa. Druga droga to słowa o Jezusie i ich zweryfikowana wiarygodność. Jak ty w swoim życiu dochodzisz do poznania Prawdy? Jezu, daj mi siłę, bym był odważny i mężny w szukaniu i bronieniu prawdy, gdyż to Ty jesteś prawdą, dobrem i pięknem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.