Ewangelia na 8 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.12.2023 wg św. Łukasza 1,26-38 z komentarzem:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarz do Ewangelii na 8 grudnia:

Gdy spotyka nas coś zaskakującego, reagujemy często inaczej niż zwykle. Taka reakcja może nam powiedzieć coś więcej o nas samych niż działania w codziennej rutynie. Przyjrzyj się reakcji Maryi. Zmieszała się i rozważała słowa anioła Gabriela. Zastanów się, jakie wydarzenia w twoim życiu powodują zagubienie, a jakie refleksję.

Po kolejnych wypowiedziach Gabriela Maryja pyta: „Jakże się to stanie?”. W życiu wiarą musisz być realistą. Nie uciekaj od swojego życia, gdy chcesz się spotkać z Bogiem. Bierz pod uwagę swoje uwarunkowania i ograniczenia. Zawsze przychodź do Boga ze wszystkim, czym cię obdarował. Proś Go o zrozumienie Jego darów.

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Maryja jest otwarta na wolę Boga. Nie targuje się, nie prowadzi subtelnych dociekań. Jest ufna i gotowa na Jego działanie. Na ile ty ufasz Bogu w swoim życiu? Podziękuj Mu za chwile, gdy twoje zaufanie pociągnęło za sobą jakieś dobre następstwa. Jeśli uważasz, że jesteś w stanie zaufać Bogu, spróbuj to teraz wyrazić słowami. Powiedz Mu, że chcesz pełnić Jego wolę.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *