Ewangelia na 7 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.01.2019 wg św. Mateusza 4, 12-17 z komentarzem:

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego.

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Komentarz do Ewangelii na 7 stycznia:

Słysząc o uwięzieniu Jana, Jezus usuwa się z terenów, gdzie grożą Mu prześladowania. Jednak nie rezygnuje z misji, realizuje ją tam, gdzie jest to możliwe. Również tobie Bóg przeznaczył ważne miejsce w swoich planach. Pragnie posłużyć się twoim rozumem, twoimi umiejętnościami i zdolnościami. Zna twoje możliwości.

Królestwo niebieskie jest bliskie, także dzisiaj, także dla ciebie. Jezus zaprasza cię do niego, a droga do tego królestwa prowadzi przez nawrócenie. Szukając Boga, a nie tego, co oferuje otaczający świat, Królestwo niebieskie stanie się również twoim udziałem. Czy jednak Bóg jest Tym, kogo pragniesz najbardziej? Czy Jego wola jest dla ciebie ważniejsza od twojej?

Czasami trudno jest zaufać Bogu w tym, co dzisiaj wydaje się trudne. Bóg pragnie twojego szczęścia i tylko On może ci je dać. Zastanów się w czym dzisiaj możesz bardziej zaufać Bogu, w czym możesz znaleźć Jego wolę, rezygnując ze swojej. Nawrócenie serca nie jest możliwe bez Bożej łaski. W krótkiej modlitwie poproś Ducha Świętego o łaskę przyjęcia dzisiaj nauczania Jezusa, odnalezienia Go w wydarzeniach nadchodzącego dnia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *