Ewangelia na 7 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.08.2020 wg św. Mateusza 16, 24-28 z komentarzem:

Jezus rzekł do swoich uczniów:

„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim”.

Komentarz do Ewangelii na 7 sierpnia:

Niesienie krzyża to towarzyszenie Jezusowi we wszystkich momentach Jego życia. Pojawiają się jednak chwile, gdy grzech, słabości i wady oddzielają nas od krzyża. Gdy popełniamy grzech, czujemy wstyd, który rodzi pokusę zapomnienia o krzyżu, ucieczki od niego. Jednak właśnie wtedy jest on tym, czego najbardziej potrzebujemy.

Inny powód, dla którego porzucamy krzyż, to strach przed utratą swojego życia. Być może nie chcesz zaufać Bogu, bo boisz się, że będzie wymagał od ciebie oddania cennych rzeczy, do których jesteś przywiązany. Ale Bóg nie chce ci niczego zabierać. Jeśli powierzysz mu swoje życie, odda ci je przemienione i uzdrowione.

Niesienie krzyża wiąże się z wyrzeczeniem i bólem, ale jest to również droga, w której Jezus będzie cię wspierał i udzielał licznych łask. Na koniec możesz prosić Jezusa o wytrwałość i odwagę w niesieniu krzyża.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *