Ewangelia na 7 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.10.2020 wg św. Łukasza 11, 1-4 z komentarzem:

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego:

„Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Komentarz do Ewangelii na 7 października:

Jezus uczy uczniów modlitwy w odpowiedzi na ich prośbę. Prośba ta wyraża pragnienie serca, które choć nie zawsze potrafi się modlić, to jednak bardzo tego pragnie. Jak reagujesz, gdy w twojej modlitwie pojawiają się trudności, oschłość, poczucie, że już nie rozpala serca tak jak kiedyś? Czy prosisz wtedy, żeby Pan nauczył cię się modlić?

Modlitwa stwarza przestrzeń do intymnego i głębokiego spotkania z Bogiem. Ten czas można bardzo różnie spożytkować. Może on upłynąć na wymienianiu próśb i potrzeb lub na dziękczynieniu za to, co się wydarzyło. Bywa, że upływa on na milczącym trwaniu w Bożej obecności. Jak wygląda twój czas modlitwy? Zastanów się, czy dostrzegasz w swoim sposobie modlitwy coś, co chcesz zmienić, lub coś, co uważasz za dobre i pragniesz to pogłębić.

Za chwilę ponownie usłyszysz fragment Ewangelii. W tym czasie możesz uważnie wsłuchać się w słowa modlitwy wypowiadanej przez Jezusa. Do realizacji którego z wezwań dziś w konkretny sposób zaprasza cię Pan Bóg? Na koniec poproś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie, aby mogła ona być rzeczywistym spotkaniem dziecka z Ojcem niebieskim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.