Ewangelia na 7 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.10.2017 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a D ziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarz do Ewangelii 7 października:

W swoim „tak” wypowiedzianym Bogu, Maryja włącza się w tradycję proroków Starego Testamentu, posłusznych słowom Pana. Ona połączyła w sobie doświadczenie wiary Abrahama i odwagę Mojżesza. To właśnie Ją – i Kościół, którego jest Matką – zapowiadają kobiety Starego Przymierza: Sara – matka Izaaka, Hanna – matka Samuela czy Elżbieta – matka Jana Chrzciciela.

Maryja jest Niewiastą czuwającą i oczekującą Boga. To ona ożywia w twoim sercu tęsknotę za świętością i pragnienie całkowitego powierzenia się Bogu. Jest Matką pięknej miłości oraz Patronką naszego oczekiwania na Boga. Ona podpowiada, by pragnienia twojego serca były zawsze piękne, czyste, a w intencji – wielkoduszne.

Tak jak Maryja zapytaj szczerze: Panie, co chcesz, abym uczynił? Twoje życie powinno codziennie owocować czynami, które Bóg dla ciebie przygotował. Ty również masz swoje małe i wielkie „zwiastowania”, natchnienia pochodzące od Ducha Świętego, przekazywane nieraz przez twoich najbliższych. Staraj się więc o wewnętrzne wyciszenie, byś zdołał je usłyszeć, przyjąć i wypełnić. Od Matki Jezusa ucz się zawierzenia całego życia Bogu. Proś Ją, byś miał odwagę wiary, która nie cofa się przed trudnościami.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *