Ewangelia na 7 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.03.2017 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie: niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Komentarz do Ewangelii 7 marca:

Jezus spełnia życzenia Apostołów i uczy ich, jak się modlić. Najpierw pokazuje, że sam często udaje się w miejsca samotne i spotyka się ze swoim Ojcem. Jego relacja z osobą Ojca jest podstawą całego Jego istnienia. Czym dla ciebie jest modlitwa? Czy jest relacją z żywą Osobą, czy tylko recytacją jakiś formułek?

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” – Tak należy zwracać się do Boga – mówi Jezus. Bóg dla Jezusa jest Jego Ojcem, ale także i dla nas jest naszym Ojcem. Co dla ciebie oznacza słowo Ojciec? Jakie masz z nim skojarzenia? Jeśli to słowo rodzi ból, poproś Boga Ojca, by udzielił ci łaski doświadczenia miłości ojcowskiej, a jeśli masz dobre wspomnienia ziemskiego ojca, niech one potwierdzają wielką miłość Ojca niebieskiego wyrażoną w ludzkiej miłości.

„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – nieraz jest to bardzo trudny warunek do zrealizowania. Czy jesteś świadomy warunku przebaczenia, jaki sam wypowiadasz? Jeszcze raz wsłuchaj się w słowa tej Ewangelii, by móc je głębiej zrozumieć. Poproś Jezusa, by doświadczenie miłości Jego Ojca kształtowało w tobie postawę dziecka i uczyło przebaczania.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *