Ewangelia na 7 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.04.2018 wg św. Marka 16, 9-15 z komentarzem:

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Komentarz do Ewangelii na 7 kwietnia:

Wiara rodzi się ze słuchania. Czy rzeczywiście tak jest? Po swoim Zmartwychwstaniu Jezus nie odrazu ukazał się apostołom. Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się o nieufności, podejrzliwości i niedowierzaniu apostołów… Jak wygląda moja wiara? Czy wierzę w to, co mówią inni o Chrystusie, czy raczej jestem sceptyczny?

Jezus wyrzuca apostołom brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Jego krytyka nie potępia, lecz zaprasza do ważnej misji głoszenia Ewangelii.

Nie pozostawaj odizolowany w ciasnym pokoju własnych poglądów. Być może, Jezus wyrzuca brak Twojej wiary i Twój upór po to, aby posłużyć się Tobą w głoszeniu Dobrej Nowiny tym, którzy w dzisiejszym świecie odrzucają Boga ze swojego serca. Panie, przyjdź i zaradź mojemu niedowiarstwu, abym potrafił głosić Dobrą Nowinę o tym, że Ty jesteś naszym Zmartwychwstaniem.

Źródła: evangelizo.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *