Ewangelia na 7 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 7.12.2017 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Komentarz do Ewangelii 7 grudnia:

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza cię do zdecydowanego pójścia za Nim, równocześnie zadając pytanie: „Czy bierzesz mnie na poważnie? Czy to, co mówię, jest dla ciebie prawdą, jest ważne? Czy naprawdę chcesz iść za mną, czy tylko udajesz, łudząc samego siebie?”.

Niezależnie od tego, jak często karmisz się Bożym Słowem, istnieje niebezpieczeństwo, że przestaniesz się wsłuchiwać w jego sens i zatracisz gorliwość. Przestaniesz podejmować wysiłek, unikając trudu wejścia w głąb tego, co chce ci powiedzieć Pan Bóg. Ważne jest, abyś odpowiedział sobie dziś na pytanie: jak bardzo otwierasz swoje serce na to, co mówi do ciebie Bóg?

Jezus chce, abyś był jak mądry budowniczy, żebyś był twardy i mocny Jego słowem. On nie chce, żebyś był miałki, sypki i zmienny jak piaskowa wydma. Nie zależy Mu na tym, żebyś biernie słuchał Jego słów. Pragnie, aby Jego słowo żyło w tobie i przynosiło owoc. Chce ci podarować mądrość i najlepszy przepis na twoje życie. Czy jesteś gotów go przyjąć? Wyznaj Jezusowi, że pragniesz, aby był twoim Zbawicielem i Panem. Oddaj Mu swoje życie, żeby On nim kierował. Poproś Go o siłę i wytrwałość w budowaniu twojego życia na skale Jego słowa.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *