Ewangelia na 6 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.01.2023 wg św. Mateusza 2, 1-12 z komentarzem:

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”.

Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Komentarz do Ewangelii na 6 stycznia

Gdy Mędrcy ze Wschodu wyruszyli w drogę, otrzymali konkretną pomoc. Zobaczyli gwiazdę, która prowadziła ich do Jezusa. Dostali pomoc, która, niczym GPS, gwarantowała, że dotrą do celu. Czasem w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy są jak ta gwiazda. Świecą jasno i prowadzą nas do Boga. Kto w twoim życiu pełni taką rolę?

Gdy Mędrcy przybyli do Jezusa, oddali Mu pokłon. Skłonili przed Nim głowy i uwielbili Go. Uznali, że jest On kimś wyjątkowym. Zobaczyli w maleńkim Dziecku kogoś większego, kto miał zostać Królem Izraela. Kogo widzisz w tym maleńkim Dziecku? Kim jest dla ciebie Jezus?

Mędrcy przynieśli ze sobą trzy dary. Jakie dary ty możesz przynieść Jezusowi? Może to będzie czas spędzony tylko z Nim, w ciszy? Może tym darem będzie konkretna pomoc innej osobie? Słuchając ponownie Ewangelii, zwróć uwagę na postawę Mędrców i ich otwartość, aby uwielbić Jezusa. Jezu, proszę Cię, abyś nauczył mnie, co to znaczy uwielbiać Ciebie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *